| | | |


Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v roce 2015

Vítězové soutěže v roce 2015

Fakulta, pracoviště

Pedagog

Právnická fakulta,
Katedra dějin státu a práva

JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

Lékařská fakulta,
Biochemický ústav

doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.

Přírodovědecká fakulta,
Ústav fyzikální elektroniky

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Filozofická fakulta,
Seminář estetiky

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Pedagogická fakulta,
Katedra českého jazyka a literatury

doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Ekonomicko-správní,
Katedra ekonomie

Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Fakulta informatiky,
Katedra teorie programování

doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Fakulta sociálních studií,
Katedra psychologie

Mgr. Miroslav Šipula

Fakulta sportovních studií,
Oddělení atletiky

PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sběr nominací probíhal od 6. května do 5. června 2015.Hlasování se zúčastnilo 4119 studentů, studenti nominovali celkem 1617 pedagogů (z celkového počtu 3718), přičemž 181 pedagogů získalo 15 a více hlasů. Do soutěže o ceny bylo zařazeno 3851 studentů. Oceněni byli 3 studenti za každou fakultu.

Vítězným pedagogům byla předána Malá bronzová medaile MU z rukou rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka na konferenci Kvalita vzdělávání na MU, která se uskutečnila 5. listopadu 2015. Kompletní informace ke konferenci naleznete pod tímto odkazem.

 


nahoru