| | | |


Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v roce 2014

Vítězové soutěže v roce 2014

Fakulta, pracoviště

Pedagog

Právnická fakulta,
Katedra dějin státu a práva

JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

Lékařská fakulta,
Biochemický ústav

doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.

Přírodovědecká fakulta,
Ústav fyzikální elektroniky

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Filozofická fakulta,
Ústav pomocných věd historických a archivnictví

doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Pedagogická fakulta,
Katedra německého jazyka a literatury

Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Ekonomicko-správní,
Katedra ekonomie

Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Fakulta informatiky,
Katedra počítačových systémů a komunikací

RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Fakulta sociálních studií,
Katedra psychologie

Mgr. Miroslav Šipula

Fakulta sportovních studií,
Oddělení atletiky

PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sběr nominací probíhal od 6. května do 30. června 2014. Hlasování se zúčastnilo 9302 studentů, studenti nominovali celkem 1864 pedagogů (z celkového počtu 4037), přičemž 467 pedagogů získalo 15 a více hlasů. Do soutěže o ceny bylo zařazeno 8603.

Vítězným pedagogům byla předána Malá bronzová medaile MU z rukou prorektora prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., na konferenci Kvalita vzdělávání na MU, která se uskutečnila 6. listopadu 2014. Kompletní informace ke konferenci naleznete pod tímto odkazem.

 


nahoru