| | | |


Soutěž v roce 2023

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v roce 2023 v následujících kategoriích: 

 • Cena za významný tvůrčí počin,
 • Cena za významný umělecký počin,
 • Cena za významný sportovní výkon,
 • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
 • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let,
 • Cena za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu,
 • Cena pro vynikající pedagogy, 
 • Cena za inovace ve výuce,
 • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
 • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
 • Cena za vynikající disertační práci,
 • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,
 • Cena za dobrovolnictví.

Návrhy: Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity. V každé kategorii mohou vedoucí součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění, pokud není uvedeno jinak. Návrhy na  ocenění se předkládají na příslušném formuláři, který se vyplňuje výhradně elektronicky, vedoucí součásti k němu připojí elektornický podpis. Spolu s přílohami se nominace zasílají prostřednictvím spisové služby Mgr. Pavlu Sedláčkovi (psedlacek@rect.muni.cz). Viz také podrobné informace k soutěži. Návrhy jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru výzkumu RMU k rukám Mgr. Pavla Sedláčka

Termín podání návrhů do všech kategorií: 29.1.2023.

 

Soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy se řídí vlastními pravidly. Více informací o soutěži naleznete zde

Sběr studentských nominací v kategorii Ceny rektora MU pro vynikající pedagogy1

 • druhé kolo sběru nominací: od 9.1.2023 do 14.2.2023

 


 

1Od roku 2020 je harmonogram soutěže o tuto cenu sladěn s ostatními kategoriemi Ceny rektora tak, aby mohli být vítězové v této kategorii známi společně s vítězi v ostatních kategoriích soutěže. Ke změně došlo také ve sběru studentských nominací, který probíhá dvakrát za rok vždy na konci semestru. Pro vyhodnocení soutěže v roce 2023 se bere v úvahu sběr nominací na konci jarního semestru 2022 a podzimního semestru 2023 (harmonogram sběru nominací bude korespondovat se sběrem předmětové ankety). 


nahoru