| | | |


Cena rektora Masarykovy univerzity

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje každoročně soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity. Tato soutěž je vyhlašována v několika kategoriích stanovených směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity.

V každé kategorii soutěže mohou vedoucí jednotlivých součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění, pokud není uvedeno jinak. Formulář návrhu je ke stažení zde, náležitosti návrhu a požadované přílohy jsou uvedeny v podrobných informacích. Soutěž o Cenu rektora pro vynikající pedagogy se řídí vlastními pravidly, podrobné informace o této kategorii naleznete zde

Návrhy jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru výzkumu RMU k rukám Mgr. Pavla Sedláčka

Vítězové získávají medaili MU, diplom a finanční odměnu. Ceny předává rektor vítězům obvykle při příležitosti Dies academicus, případně při jiné slavnostní příležitosti.

Přehled všech oceněných v uplynulých letech je k dispozici na webu muni.cz.


nahoru