| | | |


Rozvoj pedagogických kompetencí v akademickém prostředí

Záštitu nad konferencí převzal rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, garantem konference je prorektor pro akademické záležitosti Martin Bareš.

Datum a místo konání: 8. června 2017, aula Fakulty sociálních studií MU (Joštova 10, Brno, 3. patro), 9.30 - 13.00 hod.

Programová struktura konference 

  • Obecná východiska, potřeby a inspirace v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí 
  • Praktické zkušenosti z pohledu pedagogů i studentů. 

Podrobný program konference je k dipozici zde

Prezentace k jednotlivým příspěvkům jsou zveřejněny zde.

Cílem konference bylo zahájení širší diskuse nad možnostmi rozvoje pedagogických kompetencí vyučujících, jakožto jednoho ze základních nástrojů ke zvyšování kvality výuky na Masarykově univerzitě. Představeny byly např. výsledky kvalitativního výzkumného šetření v dané oblasti nebo nově vznikající Centrum pro rozvoj pedagogických kompetencí MU, jehož cílem je právě systematické zvyšování úrovně kompetencí spojených s přípravou výuky, jejím vedením, využíváním nových technologií ve výuce, zapojováním studentů do výuky a jejich hodnocením. O své poznatky se s účastníky konference podělili také pedagogové MU, kteří již mají v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí své praktické zkušenosti.

Fotogalerie


nahoru