| | | |


Vědecká rada MU

Vědecká rada Masarykovy univerzity, složená z významných představitelů oborů, v nichž MU uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,

  • projednává dlouhodobý záměr MU,
  • projednává návrhy na jmenování profesorů a docentů,
  • schvaluje udělování medailí MU a hodností čestných doktorů,
  • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor.

Metodickým vedením agendy Vědecké rady MU je pověřen Odbor pro akademické záležitosti RMU, který úzce spolupracuje s jednotlivými fakultními odděleními.

Organizaci zasedání Vědecké rady MU zajišťuje Mgr. Tereza Dvořáková. Informace o termínech nejbližších zasedání Vědecké rady naleznete v Aktualitách.

 

Důležité odkazy:


nahoru