| | | |


Detail události

Cena Alberta Schweitzera za lékařství

8.4.2016

Cílem Ceny Alberta Schweitzera za lékařství 2016, kterou společně pořádají společnost Pierre Fabre Médicament, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice, je odměnit nejlepší výzkumné práce, včetně jejich klinických a epidemiologických aspektů, realizované českými studenty magisterského či doktorského stupně nebo mladými českými lékaři.

Uchazeči o Cenu Alberta Schweitzera za lékařství musí splňovat následující podmínky:

 • být české národnosti,
 • splňovat věkovou hranici do 30 let,
 • mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být držiteli vysokoškolského titulu Ing., Mgr., MUDr., MVDr. nebo RNDr. anebo k zakončení a dosažení některého z těchto titulů směřují,
 • být zapsáni do magisterského či doktorského studia na vysokoškolské instituci zapojené
  do projektu udělování Ceny Alberta Schweitzera za lékařství,
 • v případě mladých lékařů - svou doktorskou disertační práci obhájili po 1. lednu 2016,
 • v rámci svého doktorského studia nepracují pro společnost Pierre Fabre Médicament, s.r.o. ani pro žádnou její dceřinou společnost,
 • mají přijatý vědecký článek k publikaci či ve schvalovacím řízení anebo jim již vědecký článek vyšel.

Finanční dotace Ceny Alberta Schweitzera 2015

 • 1. cena - 60 000 Kč + měsíční stipendium na stáž ve Francii.
 • 2. cena - 40 000 Kč + měsíční stipendium na stáž ve Francii.
 • 3. cena - 30 000 Kč.

Termíny

 • 18. března 2016 - prostřednictvím koordinátora MU sdělit vědeckému oddělení Francouzského velvyslanectví v ČR jména a kontaktní údaje uchazečů přihlášených za jednotlivé vysokoškolské vzdělávací instituce.
 • 8. dubna 2016 - nejzazší termín pro zaslání kompletní dokumentace přihlášek.
 • 4. května 2016 - ústní prezentace kandidátů před odbornou komisí a výběr laureátů.
 • 22. června 2016  - slavnostní předávání ocenění. 

Podrobné informace o podmínkách a průběhu soutěže jsou uvedeny na internetových stránkách soutěže.

Koordinátorkou Ceny Alberta Schweitzera 2016 je za Masarykovu univerzitu doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D. 

Mgr. Radim Herčík 15.02.2016 08:20

nahoru