| | | |


Detail události

Cena města Brna 2014

31.8.2014

Zastupitelstvo města Brna (ZMB) může každoročně udělit Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cenu města Brna uděluje ZMB v následujících oblastech stanovených Pravidly pro udílení Ceny města Brna:

- technické vědy
- přírodní vědy
- lékařské vědy a farmacie
- společenské vědy
- architektura a urbanismus
- výtvarné umění a design
- hudba
- literární činnost a publicistika
- dramatické umění
- sport
- mezinárodní spolupráce města Brna
- zásluhy o svobodu a demokracii

Cenu města Brna může ZMB udělit každý rok. V každé z uvedených oblastí může být každoročně udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu.

Termín:

Termín podání přihlášek je 31. 8. 2014.

Navrhovatelé:

Návrhy na udělení Ceny města Brna mohou předkládat občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty.

Návrh na udělení Ceny města Brna musí být podán písemnou formou.

Kontaktní adresa:

Mgr. Alice Zafirelisová

Dominikánské náměstí 1

601 67 Brno

Tel.: 542 172 091 (přímý) nebo 542 172 204 (sekretariát).

 

Veškeré informace ohledně Ceny města Brna naleznete na internetových stránkách města Brna.

Mgr. Radim Herčík 05.06.2014 14:25

nahoru