| | | |


Detail události

Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2013

10.5.2013

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii (dříve nazývanou Cena za chemii) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Rhodia ČR (Solvay). Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia.

Cílem Ceny Jean-Marie Lehna za chemii 2013, kterou společně pořádají společnost Rhodia CR(Solvay) a Francouzské velvyslanectví v České republice, je odměnit nejlepší české studenty působící v nejrůznějších oblastech chemie.

Podmínky účasti

Uchazeči o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii musí splňovat následující podmínky:

  • být české národnosti
  • mít dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a být držiteli vysokoškolského titulu Ing. nebo Mgr.
  • být zapsáni do doktorandského cyklu na vysokoškolské vzdělávací instituci zapojené do projektu udělování Ceny Jean-Marie Lehna
  • neobhájili svou doktorandskou disertační práci před 1. lednem 2013
  • v rámci svého doktorandského studia nepracují pro společnost Rhodia CR ( Solvay)
  • dosud ještě Cenu Jean-Marie Lehna za chemii nezískali.

Finanční dotace Ceny Jean-Marie Lehna

První cena: 50 000,- Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii

Druhá cena: 25 000,- Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii

Třetí cena: 10 000,- Kč.

Termíny:

3.5.2013 - nahlášení kontaktních údajů uchazečů na Francouzské velvyslanectví v ČR prostřednictvím koordinátora

10.5.2013 - doručení přihlášek na Francouzské velvyslanectví v ČR (v anglickém nebo francouzském jazyce)

7.6.2013 - ústní prezentace kandidátu před komisí (v anglickém nebo francouzském jazyce)

20.6.2013 - slavnostní předání ocenění

 

Podrobné informace o podmínkách a průběhu soutěže jsou uvedny v letáku soutěže.

Koordinátorem Ceny Jean-Marie Lehna 2013 za MU je prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.

 

Mgr. Pavla Oplatková 20.03.2013 15:05

nahoru