| | | |


Detail události

Cena Alberta Schweitzera za lékařství 2013

10.5.2013

Cílem Ceny Alberta Schweitzera za lékařství 2013, kterou společně pořádají společnost Pierre Fabre Médicament, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice, je odměnit nejlepší výzkumné práce, včetně jejich klinických a epidemiologických aspektů, realizované českými studenty magisterského či doktorského stupně nebo mladými českými lékaři. Jednotlivé univerzity a vysoké školy zapojené do projektu mohou do celostátní soutěže přihlásit všechny uchazeče, o nichž si myslí, že si to zaslouží.

Soutěže o Cenu Alberta Schweitzera za lékařství se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol a Akademie věd ČR splňující následující podmínky:

  • jsou české národnosti
  • mají již ukončené vysokoškolské vzdělání a jsou držiteli vysokoškolského titulu Ing., Mgr., MUDr., MVDr. nebo RNDr. anebo k jeho zakončení a dosažení některého z těchto titulů směřují
  • jsou zapsáni do magisterského či doktorského studia na vysokoškolské instituci zapojené do projektu udělování Ceny Alberta Schweitzera za lékařství
  • v případě mladých lékařů - svou doktorskou disertační práci obhájili po 1. lednu 2013
  • v rámci svého doktorského studia nepracují pro společnost Pierre Fabre Médicament, s.r.o. ani pro žádnou její dceřinou společnost
  • mají přijatý vědecký článek k publikaci či ve schvalovacím řízení anebo jim již vědecký článek vyšel.

Finanční dotace Ceny Alberta Schweitzera za lékařství 2013

1. cena - 60 000 Kč + měsíční stipendium na stáž ve Francii

2. cena - 40 000 Kč + měsíční stipendium na stáž ve Francii

3. cena - 30 000 Kč

Termíny:

3.5.2013 - nahlášení kontaktních údajů uchazečů na Francouzské velvyslanectví v ČR prostřednictvím koordinátora

10.5.2013 - doručení přihlášek na Francouzské velvyslanectví v ČR (v anglickém nebo francouzském jazyce)

4.6.2013 - ústní prezentace kandidátu před komisí (v anglickém nebo francouzském jazyce)

20.6.2013 - slavnostní předání ocenění

Podrobné informace o podmínkách a průběhu soutěže jsou uvedny v letáku soutěže.

Koordinátorkou Ceny Alberta Schweitzera za MU je MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.

 

Mgr. Pavla Oplatková 01.03.2013 11:45

nahoru