| | | |


Detail události

Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury 2020

22.4.2020 - 31.5.2020

Ministerstvo kultury České republiky každoročně vyhlašuje soutěž o ceny za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Cena se uděluje k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů, nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

Návrh musí být zpracován naelektronickém formuláři, jehož příloha musí obsahovat podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrný výjimečný tvůrčí nebo interpretační počin nebo přínos pro rozvoj příslušného oboru.

Návrh musí být doručen v jednom vyhotovení buď poštou, osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury, či elektronicky na adresu epodatelna@mkcr.cz.

Návrhy na udělení ceny mohou předkládat právnické osoby, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy. Písemné návrhy zasílá navrhovatel odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury do 31. května 2020.

Kontaktní osoby:

divadlo - MgA. Nataša Zichová, tel.  257 085 213, natasa.zichova@mkcr.cz

hudba – PhDr. Vít Roubíček, tel. 257 085 218, vit.roubicek@mkcr.cz

výtvarné umění a architektura – Bc. Petra Křížková, tel. 257 085 212, petra.krizkova@mkcr.cz

Adresa: 
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven,
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

Veškeré informace jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva kultury ČR. 

Mgr. Tereza Dvořáková 22.04.2020 10:10

nahoru