| | | |


Detail události

Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo 2020

22.4.2020 - 31.5.2020

Státní ceny se udělují autorovi k ohodnocení původního literárního díla nebo překladu literárního díla z cizího jazyka do češtiny, vydaného v českém jazyce v roce 2020 nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby nebo dosavadní činnosti autora v oblasti překladu literárních děl. Státní ceny tvoří diplom a finanční částka ve výši 300 000 Kč.

Návrhy na udělení cen mohou podat fyzické nebo právnické osoby nejpozději do 31. května 2020.

Návrh může být zaslán po e-mailu nebo klasickou poštou na níže uvedenou adresu a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora díla či autora překladu, charakteristiku osoby a díla plus zdůvodnění návrhu.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva kultury.

​Kontakt:
Ministerstvo kultury ČR
Oddělení literatury a knihoven
Mgr. Radim Kopáč
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
T: +420 257 085 221
E: radim.kopac@mkcr.cz

Mgr. Tereza Dvořáková 22.04.2020 09:57

nahoru