| | | |


Detail události

Cena rektora Masarykovy univerzity - soutěž v roce 2020 PRODLOUŽENA

30.3.2020 - 30.4.2020

S ohledem na současnou situaci bude odloženo udílení Cen rektora na podzim 2020. V návaznosti na to se rektor rozhodl otevřít příjem nominací v kategorii Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let v oblasti ekonomie a informatiky, v níž v lednovém termínu nebyla podána žádná nominace (v ostatních kategoriích se další nominace nesbírají). Termín podání návrhů je do 30. dubna 2020.

Nominační formulář naleznete zde.

Návrh na ocenění v této kategorii předkládá vedoucí součásti MU, jíž byl navržený pracovník v době dosažení vynikajícího výsledku zaměstnancem. Spolu s návrhem musí být předložena odborná charakteristika dosaženého úspěchu v kontextu příslušného vědního oboru a další relevantní přílohy. Podrobné informace naleznete na stránkách soutěže.

V případě dotazů spojených se soutěží o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro rok 2020 a podáváním nominací se, prosím, obracejte na Mgr. Radku Mrázkovou z Odboru pro akademické záležitosti RMU (e-mail: mrazkova@rect.muni.cz).

Mgr. Tereza Dvořáková 30.03.2020 14:57

nahoru