| | | |


Detail události

Zvláštní cena platformy CEFRES 2020

30.3.2020 - 26.4.2020

Snahou Ceny Platformy CEFRES je podpořit mladé vědce z České republiky, kteří se snaží prosadit svůj výzkumný projekt v rámci evropských i mezinárodních kruhů. Hlavním cílem iniciativy je odměnit článek z oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise.

Zvláštní cena Platformy CEFRES je součástí Ceny Jacquese Derridy, zavedené Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD. a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice, jejímž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd. 

Finanční odměna pro vítěze činí 213 Kč 

Podmínky přijetí:

  • zapojit se mohou čeští a slovenští badatelé, jejichž doktorské studium právě probíhá na jedné z univerzit v České republice, nebo kteří obhájili disertační práce v roce 2012 a později na jedné z univerzit v České republice
  • předložení jednoho článku publikovaného ve francouzštině nebo v angličtině v odborném recenzovaném časopise, jenž je součástí databáze Web of Science nebo Scopus nebo se nachází v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH plus)
  • publikování tohoto článku mezi lety 2017 a 2020 (články teprve přijaté k publikaci budou ze soutěže vyřazeny, neboť soutěž probíhá každoročně)
  • předložení jediného článku: veškeré přihlášky obsahující dva a více článků budou vyřazeny ze soutěže

Přihláška musí obsahovat osobní údaje uvedené zde. Dále se přikládá:

  • vědecký životopis včetně seznamu publikací
  • separát článku přihlášený do soutěže (pouze jeden článek; přihlášky obsahující dva a více článků budou ze soutěže vyřazeny)
  • kompletní bibliografické údaje a krátké resumé článku ve francouzštině nebo v angličtině. Prosíme o uvedení ve které (kterých) z databází je časopis uveden (Web of Science, Scopus, ERIH plus)
  • text v angličtině, který vysvětlí výjimečnost a perspektivy výzkumu přihlášeného článku 

Předání ceny proběhne 24. června 2020 v Buquoyském paláci, sídle francouzského velvyslanectví v České republice, a to ve stejný čas jako předání ostatních vědeckých cen francouzského velvyslanectví.

 

Uchazeči mohou posílat přihlášky přímo na adresu platformaward@cefres.cz do 26. dubna 2020

Vešekré informace a podmínky soutěže jsou uvedeny na internetových stránkách platformy CEFRES. 

Mgr. Tereza Dvořáková 30.03.2020 14:22

nahoru