| | | |


Detail události

Cena za výzkum životního prostředí a klimatu 2020 „Make our planet great again“

28.2.2020 - 17.4.2020

BNP Paribas a francouzské velvyslanectví v ČR vyhlašují soutěž o Cenu za výzkum životního prostředí a klimatu 2020 „Make our planet great again“. Cílem této nově vyhlášené soutěže je ocenit nejlepší výzkumnou práci PhD ve všech oblastech výzkumu životního prostředí a klimatu.

Podmínky účasti: 

  • doktorandský výzkum v oblastech výzkumu životního prostředí a klimatu
  • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 24. červnu 2020) 
  • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2019 nebo 2020
  • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost BNP Paribas
  • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v mezinárodním recenzovaném časopise

Důležité termíny: 

  • 20. března 2020 - koordinátor vybere jednoho nejlepšího kandidáta a nahlásí jeho jméno a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
  • 17. dubna 2020 - dva nejlepší kandidáti pošlou kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com 
  • duben/květen 2020 - ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí
  • 24. června 2020 - slavnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn 

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady koordinátorce za MU RNDr. Mgr. Michalu Bittnerovi, Ph.D.do 13. března 2020.

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele.

Mgr. Tereza Dvořáková 28.02.2020 08:01

nahoru