| | | |


Detail události

Příspěvek Nadace Experientia 2020

27.2.2020 - 15.3.2020

Nadace Experientia uděluje každoročně finanční příspěvek na jednoleté studijní pobyty v zahraničí k pokrytí cestovních a ubytovacích nákladů. O udělení finančního příspěvku mohou žádat výlučně fyzické osoby do věku 35 let, a to nejdříve jeden rok před ukončením Ph.D. studia. Příspěvek se uděluje absolventům Ph.D. studia na českých vysokých školách. 

Podporované vědní obory:

  • organická chemie
  • bioorganická chemie
  • medicinální chemie

Žádost o udělení příspěvku musí obsahovat:

  • účel nadačního příspěvku (popis vědeckého projektu v angličtině v rozsahu 2-3 stran)
  • výši žádané částky
  • strukturovaný životopis žadatele v angličtině
  • doporučující dopis školitele
  • identifikační údaje přijímací osoby (jméno, příjmení, adresa pracoviště včetně telefonu a e-mailu)
  • zvací dopis k jednoročnímu studijnímu pobytu na pracovišti přijímací osoby s uvedením předpokládaného počátku pobytu a nezbytných finančních pobytových nákladech

Žádosti včetně požadovaných příloh se odesílají pomocí online formuláře nebo emailem (ve formátu pdf) na adresu nadace nejpozději do 15. března 2020. 

Projekt je posuzován na základě dosavadních studijních a odborných výsledků žadatele, kvality a originality projektu a vědecké excelence pracoviště přijímající osoby. Správní rada rozhodne o udělení příspěvku do 30. června 2020. 

Kontakt

Nadace Experientia 
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6 
tel: +420 725 302 848
e-mail: experientia@experientia.cz 

Podrobné informace a podmínky pro žadatele jsou uvedeny na internetových stránkách Nadace Experientia. 

Mgr. Tereza Dvořáková 27.02.2020 14:56

nahoru