| | | |


Detail události

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2020

28.2.2020 - 17.4.2020

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. společně s francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž o Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy. Cílem soutěže je podpořit nejlepší doktorské výzkumné práce v oblasti informatiky a počítačových věd.  

Podmínky účasti: 

  • doktorská práce v oblasti informatiky a počítačových věd
  • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 24. červnu 2020) 
  • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2019 nebo 2020 
  • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost Atos
  • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna a stipendium na stáž ve Francii. 

Důležité termíny: 

  • 20. března 2020 - koordinátor vybere dva nejlepší kandidáty a nahlásí jejich jména a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
  • 17. dubna 2020 - dva nejlepší kandidáti pošlou kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com 
  • duben/květen 2020 - ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí
  • 24. června 2020 - slavnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn 

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady koordinátorovi za MU doc. Mouzhi Ge, Ph.D.do 13. března 2020.

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku

Mgr. Tereza Dvořáková 27.02.2020 12:01

nahoru