| | | |


Detail události

Cena Alberta Schweitzera za lékařství 2020

28.2.2020 - 17.4.2020

Pierre Fabre a francouzské velvyslanectví v ČR vyhlašují každoročně soutěž o Cenu Alberta Schweitzera za lékařství. Cílem soutěže je ocenit nejlepší doktorandský klinický nebo biomedicínský výzkum. 

Podmínky účasti: 

  • doktorandský výzkum v oblasti klinické nebo biomedicínské
  • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 24. červnu 2020) 
  • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2019 nebo 2020 
  • pracující v nemocnici nebo zdravotnickém zařízení
  • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost Pierre Fabre Company
  • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v mezinárodním recenzovaném časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna a stipendium na stáž ve Francii. 

Důležité termíny: 

  • 20. března 2020 - koordinátor vybere dva nejlepší kandidáty a nahlásí jejich jména a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
  • 17. dubna 2020 - dva nejlepší kandidáti pošlou kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com 
  • duben/květen 2020 - ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí
  • 24. června 2020 - slavnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn 

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady koordinátorce za MU doc. MUDr. Julii Dobrovolné, Ph.D.do 13. března 2020.

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku

Mgr. Tereza Dvořáková 27.02.2020 09:47

nahoru