| | | |


Detail události

Cena Louise Jeanteta za lékařství 2021

24.2.2020

Louis-Jeantet Foundation podporuje zejména základní a klinický biomedicínský výzkum. Vítězové získají finanční prostředky pro pokračování vlastního výzkumu. Ceny jsou udělovány plně aktivním výzkumným pracovníkům nebo týmům, jejichž vědecké úsilí je zaměřeno na bezprostřední praktickou aplikaci pro boj s nemocemi, které ovlivňují lidstvo, stejně jako na základní výzkum v oblasti medicíny. Výhra není udělována jako uznání dokončeného díla. 

Nominace mohou podávat vědecké osobnosti nebo instituce, kandidáti by neměli být o nominaci informováni. Vyplněné a podepsané přihlášky dostupné online se posílají elektronicky na e-mailovou adresu panbianco@jeantet.ch

Termín pro zaslání nominací je 24. února 2020

Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách nadace. 

Mgr. Tereza Dvořáková 20.01.2020 11:51

nahoru