| | | |


Detail události

Doktorát pod dvojím vedením ve Francii 2020

14.2.2020

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům českých vysokých škol možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením, a to zejména v následujících oblastech:

 • Přírodní vědy a vědy o Zemi
 • Exaktní a inženýrské vědy
 • Ekonomické a právní vědy
 • Humanitní a společenské vědy
 • Lékařství

Doktorandské studium pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplomz obou zúčastněných institucí. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského vedoucího. Užitečné odkazy na webové stránky představující francouzské vysoké školy a univerzity a okruhy jejich činností získáte zde

Studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením jsou určena studentům zapsaným na české výzkumné instituci, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.). Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i studentům nefrankofonním pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině. 

Dokumentace žádosti o stipendium 

 • Životopis
 • Motivační dopis 
 • Popis projektu 
 • Dopis francouzského školitele odpovědného za doktorandské studium 
 • Dopis českého školitele odpovědného za doktorát 
 • Přehled dosavadních studijních výsledků 

Žádosti musí být doručeny v elektronické podobě nejpozději 14. února 2020 na adresu sciences.prague@gmail.com

Kontaktní osoba 

Lauriane Labourel, Lauriane.Labourel@ifp.cz
Referent pro univerzitní a vědeckou spolupráci

Podrobné informace a pravidla pro podávání žádostí o stipendium jsou k dispozici zde

Mgr. Tereza Dvořáková 20.01.2020 10:17

nahoru