| | | |


Detail události

Cena rektora Masarykovy univerzity - soutěž v roce 2020

2.1.2020

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v roce 2020 v následujících kategoriích: 

 • Cena za významný tvůrčí počin,
 • Cena za významný umělecký počin,
 • Cena za významný sportovní výkon,
 • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
 • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let,
 • Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu,
 • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
 • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
 • Cena za vynikající disertační práci,
 • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,
 • Cena pro vynikající pedagogy.

Návrhy: Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity. V každé kategorii mohou vedoucí součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění. Návrhy na  ocenění jsou vypracované v příslušném formuláři, včetně požadovaných příloh. Viz také podrobné informace k soutěži. Návrhy jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru pro akademické záležitosti RMU k rukám Mgr. Radky Mrázkové

Soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy se řídí vlastními pravidly. Více informací o soutěži naleznete zde

Termín podání návrhů do všech kategorií: do 31. ledna 2020.

Mgr. Radka Mrázková 10.12.2019 11:04

nahoru