| | | |


Detail události

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

31.1.2020

Medaile se uděluje fyzickým osobám, právnickým osobám, popřípadě též skupinám fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice; fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

 

Medaile má dva stupně:

a) Medaile I. stupně (stříbrná) se uděluje za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

b) Medaile II. stupně (bronzová) se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

 

Medaile se uděluje

fyzickým osobám, výjimečně právnickým osobám nebo skupinám fyzických osob, působícím v rámci resortu školství, mládeže a tělovýchovy; udělena může být i fyzickým nebo právnickým osobám, popřípadě skupinám fyzických osob, působícím mimo resort školství, mládeže a tělovýchovy.

Návrhy na udělení medaile v písemné formě mohou podávat fyzické i právnické osobyNávrhy se podávají do 31. ledna 2020.

 

Náležitosti návrhu

a) přesné označení osoby či osob navržených na udělení medaile (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu nebo bydliště a pracoviště, jedná–li se o fyzickou osobu, a obchodní firma nebo název a adresa sídla, jedná–li se o právnickou osobu),

b) zdůvodnění návrhu na udělení medaile,

c) uvedení údajů umožňujících identifikaci navrhovatele; anonymní návrhy jsou nepřípustné.

 

Další informace jsou dostupné na internetových stránkách MŠMT.

Mgr. Tereza Dvořáková 02.12.2019 15:29

nahoru