| | | |


Detail události

Cena Gratias agit

31.12.2019

Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky  v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře.

Cenou Gratias agit, udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Návrh na udělení ceny může podat kdokoli buď přímo odboru veřejné diplomacie, nebo prostřednictvím kteréhokoliv zastupitelského úřadu ČR. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost a adresu trvalého bydliště navrhované fyzické osoby,
  • stručný životopis navrhované fyzické osoby,
  • zdůvodnění návrhu.

Návrhy jsou podávány do 31. prosince 2019.

Další informace k ceně jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Mgr. Tereza Dvořáková 02.12.2019 15:15

nahoru