| | | |


Detail události

Mladý ekonom roku 2019

20.10.2019

Česká společnost ekonomická vyhlašuje 26. ročník soutěže Mladý ekonom roku

Termín pro zasílání prací: 20. říjen 2019

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace.

Odbornou práci (bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz nejpozději do 20. října 2019.

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže v rámci Valného shromáždění České společnosti ekonomické, která se uskuteční 28. listopadu 2019 v Praze v Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 30 000 Kč, za druhé místo 20 000 Kč a za třetí místo 10 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. „Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci“ může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn. Případné dotazy zasílejte na adresu young.economist@cse.cz.

Formulář přihlášky je ke stažení zde

Kontakt: 

Martin Macháček, prezident ČSE
prezident@cse.cz 

Veškeré informace o soutěži naleznete na stránkách České společnosti ekonomické. 

Bc. Tereza Hanusová 25.09.2019 12:05

nahoru