| | | |


Detail události

Cena Wernera von Siemense 2019

25.11.2019

Společnost Siemens, s. r. o vyhlašuje každoročně Cenu Wernera von Siemense, zaměřenou především na studenty a mladé vědce a na pedagogické pracovníky. Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu. 

Kategorie soutěže:

  1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 
  2. Nejlepší pedagogický pracovník
  3. Nejlepší diplomová práce
  4. Nejlepší disertační práce

Zvláštní ocenění:

  1. Ocenění za překonání překážek při studiu
  2. Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0
Vítězové získají finanční odměnu. 

Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím on-line formuláře

Termín pro podání přihlášek

  • Návrh v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník předkládá rektor, prosíme proto o zaslání veškerých podkladů v elektronické podobě na Odbor pro akademické záležitosti nejpozději do 31. října 2019.
  • v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu může návrhy předložit kdokoli do 25. listopadu 2019,
  • v ostatních kategoriích může návrhy předložit kdokoli do 30. listopadu 2019

  

Doporučte vítěze a získejte 10 000 Kč. Napsal jeden z vašich studentů nebývale kvalitní práci? Je váš spolužák, sourozenec či kolega nadaným vysokoškolákem a myslíte, že by jeho práce zasloužila naše ocenění? Neváhejte nám o nich napsat! My je oslovíme s výzvou k přihlášení do soutěže. A pokud zvítězí, obdržíte i vy finanční ohodnocení ve výši 10 000 Kč. Doporučit účastníky soutěže můžete také v ostatních kategoriích. 

Kontaktní osoba:

Lucie Rumlová
tel. 702 150 940
e-mail: lucie.rumlova@siemens.com

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách soutěže. 

Mgr. Radka Mrázková 04.06.2019 09:27

nahoru