| | | |


Detail události

Danubius Young Scientist Award 2019

10.4.2019

„Danubius Young Scientist Award“ je cena udělovaná od roku 2011 vynikajícím mladým vědcům v zemích širšího podunajského regionu (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Moldávie, Černá Hora, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina). Podmínkou je vztah výzkumu k tomuto geografickému vymezení a nejdéle 5 let od získání titulu Ph.D.

Odměna: každý ze 14 vítězů soutěže obdrží finanční odměnu ve výši 1.200 Euro.

Podmínky soutěže:

  • vědecká excelence a inovativní přístup akademické práce,
  • tematická relevance vědecké práce v kontextu podunajského regionu,
  • nadnárodní význam vědecké práce,
  • požadavky na kandidáta (např.: účast na vědeckých projektech, publikační historie, zkušenosti v oblasti výuky),
  • Věková hranice kandidátů – není stanovena, ale nejdéle 5 let od získání titulu Ph.D.

Předložení přihlášek:

Doklady musí být předloženy v anglickém jazyce (výjimka: kopie akademického titulu), a musí se skládat z těchto částí:

  • max. 3 strany shrnutí vědecké práce (např. disertace, článek v časopise, vědecká publikace atd.),
  • prohlášení (1/2 stránky) dokládající význam práce pro podunajský region a přeshraniční dopad výzkumu,
  • životopis včetně seznamu publikací (max. 3 strany),
  • kopie diplomu nejvyššího vzdělání uchazeče.

Nominace podává rektor. Dle pravidel soutěže budou pro nominaci do soutěže vybráni maximálně 3 uchazeči z Masarykovy unvierzity. Termín pro doručení nominací včetně všech potřebných podkladů k rukám Mgr. Mrázkové na Odbor pro akademické záležitosti RMU je 10. dubna 2019

Další informace o soutěži jsou přístupné zde.

Bc. Tereza Hanusová 27.02.2019 15:39

nahoru