| | | |


Detail události

Cena Jean Marie-Lehna za chemii 2019

29.3.2019 - 26.4.2019

Společnost Solvay společně s francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii. Cílem soutěže je podpořit nejlepší doktorskou výzkumnou práci v oblasti chemie.  

Podmínky účasti: 

  • doktorská práce v oblasti chemie
  • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 26. nebo 27. červnu 2019) 
  • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2018 nebo 2019 
  • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost Solvay
  • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna a stipendium na stáž ve Francii. 

Důležité termíny: 

  • 29. března 2019 - koordinátor vybere dva nejlepší kandidáty a nahlásí jejich jména a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
  • 26. dubna 2019 - dva nejlepší kandidáti pošlou kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com 
  • 24. května 2019 - ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí
  • 26. nebo 27. června 2019 - slavnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn 

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady koordinátorovi za MU prof. RNDr. Milanu Potáčkovi, CSc.do 15. března 2019.

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku

Bc. Tereza Hanusová 27.02.2019 12:49

nahoru