| | | |


Detail události

Cena Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii

31.3.2019

Česká společnost chemická vyhlašuje soutěž o prestižní Cenu Alfreda Badera, a to o Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii. Platí omezení, že je možno získat jen jednu z Cen Alfreda Badera pro české chemiky.

 

Podmínky:

  • cena se uděluje uchazečům české státní příslušnosti do věku 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr v zahraničí (postdoktorská stáž se za takový pracovní poměr nepovažuje),
  • uchazeči se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické (Novotného lávka 5, 11668 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty,

 

Finanční odměna vítězi: 4000 USD.

 

K přihlášce je potřeba zaslat následující materiály:

  • hlavní částí přihlášky jsou separáty publikovaných prací přihlášených do soutěže,
  • souhrn vlastních výsledků s příslušným komentářem v rozsahu do 8 běžných strojopisných stran, souhrn obsahuje vhodná schémata a struktury ilustrující výsledky uchazeče, dále jsou v souhrnu uvedeny citace jen na vlastní práce, které jsou předmětem soutěže,
  • seznam publikací,
  • životopis (odborný vývoj, např. absolvovanou střední školu, téma diplomové (magisterské) a doktorské se jménem školitele, pracovní zařazení, získaná ocenění, stáže a jejich tematické zaměření, získané granty apod.

 

Termín přihlášení:

 

Cena Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii – 31. března 2019.

 

Další upřesňující informace jsou k dispozici na internetových stránkách České společnosti chemické.

Bc. Tereza Hanusová 22.02.2019 13:43

nahoru