| | | |


Detail události

Cena rektora Masarykovy univerzity - soutěž v roce 2019

2.1.2019

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v roce 2019 v následujících kategoriích: 

 • Cena za významný tvůrčí počin,
 • Cena za významný umělecký počin,
 • Cena za významný sportovní výkon,
 • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
 • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let,
 • Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu,
 • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
 • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
 • Cena za vynikající disertační práci,
 • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,
 • Cena pro vynikající pedagogy.

Návrhy: Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity. V každé kategorii mohou vedoucí součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění. Návrhy na  ocenění jsou vypracované v příslušném formuláři, včetně požadovaných příloh. Viz také podrobné informace k soutěži. Návrhy jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru pro akademické záležitosti RMU k rukám Mgr. Radky Mrázkové

Termín podání návrhů: do 31. ledna 2019.

Soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy probíhá dle samostatného harmonogramu a řídí se vlastními pravidly. Více informací o soutěži a samostatný nominační formulář pro tuto kategorii naleznete zde.

Termín podání děkanských návrhů do kategorie pro vynikající pedagogy: do 28. února 2019. Termín podání studentských nominací do této kategorie: 18. února 2019. 

Mgr. Radka Mrázková 14.12.2018 12:25

nahoru