| | | |


Detail události

IT SPY – soutěž o nejlepší studentský IT diplomový projekt 2018

16.9.2018

Czech & Slovakia ACM Chapter každoročně vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií. Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi. Do soutěže jsou zapojeny univerzity nebo fakulty na území České a Slovenské republiky se zaměřením na informatiku a informační technologie.

Přihláška do soutěže se skládá z nominace fakultou a následné registrace studenta. Do soutěže jsou zapojeny univerzity nebo fakulty na území České a Slovenské republiky se zaměřením na informatiku a IT. Nominující fakulta je reprezentovaná děkanem (nebo jím pověřeným zástupcem). 

Základní podmínky

Do soutěže může být zařazena jen práce, která byla úspěšně obhájena v daném akademickém roce a to nejpozději do 16. 9. 2018. Diplomová práce musí být napsána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Fakulta do soutěže nominuje max. 10 nejlepších diplomových prací. 

Přihlášení

1. Fakulta

Zástupce fakulty zašle na adresu: info@itspy.cz vyplněný nominační formulář, který obsahuje:

  •  1. Počet úspěšných absolventů magisterského/inženýrského studia v příslušném akademickém roce.
  •  2. Seznam max. 10 nejlepších diplomových prací z oblasti informatiky a informačních technologií na fakultě, přičemž počet nominovaných prací nesmí přesáhnout 10 % ze všech úspěšných absolventů druhého stupně na příslušné fakultě.
  •  3. Identifikace jedné nejlepší práce ze všech nominovaných diplomových prací a kontakt na jejího autora.

Následně zástupce fakulty osloví nominované studenty, aby provedli registraci do soutěže.

2. Student

Do soutěže se přihlašují pouze autoři diplomových prací nominovaných fakultou. Diplomovou práci a doprovodný informační leták v elektronické podobě musí jejich autor odevzdat prostřednictvím online systému (zde) do 16. 9. 2018, pokud si fakulta nestanoví dřívější termín. Informace student obdrží od svého vedoucího či od fakulty. 

Uzávěrka přihlášek je 16. 9. 2018.

Další informace k soutěži jsou dostupné na internetových stránkách soutěže, podrobná pravidla a celý postup přihlášení je k dispozici zde.

Mgr. Radka Mrázková 01.08.2018 15:18

nahoru