| | | |


Detail události

Cena Milady Paulové 2018

21.9.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě.

Cena Milady Paulové za rok 2018 bude udělena v oblasti věd o vzdělávání a výchově nebo též také věd edukačních. Tyto oblasti v současné době zaznamenávají značný rozvoj související s jejich významem a dopadem na jedince a celou společnost. Jejich působení zahrnuje vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a také vzdělávání v období stáří.

Podmínky pro nominaci do soutěže:

  • vědkyně aktivně působící v oblasti věd o vzdělávání a výchově,
  • zásadní přínos rozvoji oboru,
  • profesní i lidské vlastnosti (vedení týmu, studujících, osobní angažovanost, aktivity v občanské sféře atd.),
  • profesní kariéra zejména po roce 1990 (možnosti některých vědkyň byly v rámci předchozího režimu výrazně omezeny - tato skutečnost bude při hodnocení reflektována),
  • profesní působení převážně na území České republiky. 

Nominační dopis musí obsahovat jméno a příjmení narhované osoby, její kontaktní údaje a zdůvodnění nominace dané osonosti (jakých profesních a lidských vlastností si u nominované cení, jaký je její přínos vědeckému oboru, zda rozvíjí další aktivity např. v neziskové či občanské sféře atd.). Informace uvedené v tomto dopise jsou součástí hodnocení kandidátky. 

Nominaci může předložit jednotlivec, skupina osob i instituce, a to podáním nominačního dopisu v elektronické podobě na adresu cena@soc.cas.cz nejpozději do 21. září 2018

Kontakt:
RNDr. Alena Blažková, CSc.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor výzkumu a vývoje
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
E-mail: alena.blazkova@msmt.cz
Tel: 234 812 257

Podrobné informace o soutěži naleznete na internetových stránkách MŠMT. 

Mgr. Radka Mrázková 01.08.2018 14:41

nahoru