| | | |


Detail události

Cena Františka Běhounka 2018

20.9.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cena se uděluje vědecké osobnosti, která:

  • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
  • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR,
  • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

S oceněním je spojena finanční odměna ve výši 250.000,- Kč

Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

Návrhy

  • podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele,
  • obsahující uvedení jména navrhované osobnoati a jejích kontaktních údajů,
  • řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta zmiňována a hodnocena

Termín pro zaslání nominací v listinné podobě je 20. září 2018. 

Adresa pro zaslání nominací:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. Jan Buriánek, tel. 234 812 159, e-mail: jan.burianek@msmt.cz

Podrobné informace k Ceně Františka Běhounka včetně statutu ceny jsou uvedeny na internetových stránkách MŠMT.

Mgr. Radka Mrázková 23.07.2018 13:13

nahoru