| | | |


Detail události

Cena města Brna 2018

31.8.2018

Zastupitelstvo města Brna uděluje každoročně Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

Cena se uděluje v následujících oblastech:

 • technické vědy
 • přírodní vědy
 • lékařské vědy a farmacie
 • společenské vědy
 • architektura a urbanismus
 • výtvarné umění a design
 • hudba
 • literární činnost
 • žurnalistika a publicistika
 • dramatické umění
 • sport
 • mezinárodní spolupráce města Brna
 • zásluhy o svobodu a demokracii
 • mimořádný přínos městu Brnu
 • in memoriam

V každé z uvedených oblastí může být každoročně udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu.

Nominaci je vhodné podpořit jménem rektora, v tom případě zašlete písemný návrh do 10. srpna 2018 na Odbor pro akademické záležitosti RMU (k rukám Mgr. Radky Mrázkové). 

Termín podání přihlášek je d31. srpna 2018. 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Alice Zafirelisová
vedoucí Sekretariátu tajemníka
Kancelář tajemníka, Magistrát města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
Tel.: 542 172 091 

Další informace a podrobnosti o způsobu podání návrhu naleznete na internetových stránkách statutárního města Brna. 

Mgr. Radka Mrázková 04.06.2018 00:43

nahoru