| | | |


Detail události

Cena Wernera von Siemense 2018

25.11.2018

Společnost Siemens, s. r. o vyhlašuje každoročně Cenu Wernera von Siemense, zaměřenou především na studenty a mladé vědce a na pedagogické pracovníky. Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu. 

Kategorie soutěže:

  1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 
  2. Nejlepší pedagogický pracovník
  3. Nejlepší diplomová práce
  4. Nejlepší disertační práce

Zvláštní ocenění:

  1. Ocenění za překonání překážek při studiu
  2. Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0

Vítězové získají finanční odměnu. 

Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím on-line formuláře. 

Návrh v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník předkládá rektor, prosíme proto o zaslání veškerých podkladů v elektronické podobě s dostatrečným předstihem na Odbor pro akademické záležitosti nejpozději do 31. října 2018.  

Termín pro podání přihlášek ve všech kategoriích je 25. listopadu 2018

Kontaktní osoba:

Lucie Rumlová
tel. 702 150 940
e-mail: lucie.rumlova@siemens.com

Další informace včetně podrobných pravidel soutěže naleznete na internetových stránkách soutěže. 

Mgr. Radka Mrázková 04.06.2018 00:10

nahoru