| | | |


Detail události

Cena Jihomoravského kraje 2018

31.7.2018

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje každoročně oceňuje hrdinské, intelektuální, sportovní a jiné výjimečné činy, díla a přínosy fyzických osob, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením a jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj, přispívá k jeho rozvoji, věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami dává příklad druhým. 

Cena Jihomoravského kraje se uděluje v následujících oblastech:

  • za záchranu života,
  • za hrdinský čin,
  • za pomoc zdravotně postiženým a potřebným,
  • za práci s mládeží,
  • za dílo, činnost, nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu,
  • za přínos v oblasti vědy,
  • za přínos v oblasti umění,
  • za přínos v oblasti folkloru,
  • za přínos v oblasti sportu.

Oceněný obdrží pamětní list a pamětní medaili, součástí ocenění je i finanční dar. 

Součástí návrhu je odůvodnění, kontaktní údaje nominujícího i nominovaného, souhlas nominovaného s nominací a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Návrhy na udělení ceny může předložit mj. vysoká škola, vědecká instituce, právnická či fyzická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, a to do 31. července 2018V případě zájmu podpořit nominaci jménem Masarykovy univerzity zašlete veškeré podklady k rukám Mgr. Radky Mrázkové do 18. července 2018.

Další informace včetně podrobností k podávání návrhů naleznete na internetových stránkách Jihomoravského kraje. 

Mgr. Radka Mrázková 03.06.2018 00:04

nahoru