| | | |


Detail události

Discovery Award 2018

15.6.2018

Výroční cena Discovery je udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii. Cílem je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty ve zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. 

Soutěž je vyhlášena pro obor Biomedicína s důrazem na následující oblasti:

  1. Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy, včetně prototypů nástrojů či přístrojů a ICT řešení
  2. Základní výzkum v oblasti biomedicíny
  3. Výzkumné a vědecké práce, které prokáží potenciál, ekonomický přínos určitého postupu či metody, apod. pro české zdravotnictví 

Kritéria pro hodnocení jsou: originalita, aplikovatelnost do praxe, přínos pro zdravotnický systém, význam pro obor biomedicíny a význam pro daný klinický obor.

Podmínky soutěže

V roce 2018 se budou hodnotit inovativní počiny publikované nebo realizované v uplynulém kalendářním roce. Soutěžit mohou fyzické osoby, které doloží, že práce vznikla z více než 50 % na území České republiky, či byla vytvořena s více než 50% podílem občana České republiky. Pokud má práce více autorů, musí hlavní autor písemně doložit souhlas všech spoluautorů s přihlášením do soutěže.

Přihlašovat se můžete eektronicky prostřednictvím on-line formuláře  nejpozději do 15. června 2018. 

Kontakt
T: +420 739 025 458, E: info@discoveryaward.eu 

Další informace naleznete na internetových stránkách soutěže. 

Mgr. Radka Mrázková 28.05.2018 12:51

nahoru