| | | |


Detail události

Cena Alfreda Badera za organickou chemii 2018

15.6.2018

Česká společnost chemická vyhlašuje každoročně soutěž o Cenu Alfreda Badera za organickou chemii. Nominováni mohou být mladí vědci do 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr v zahraničí (na postdoktorskou stáž se tato podmínka nevztahuje). Podrobné podmínky zde

Obvyklým obsahem přihlášených prací je organická syntéza, avšak přihlášené práce mohou rovněž zahrnovat studie mechanismů. Na druhé straně do působnosti Ceny nepřísluší práce z analytické oblasti (včetně strukturní analýzy), měření fyzikálních dat (mj. měření různých rovnováh a energetických veličin), studie substitučního efektu a výpočetní chemie. 

Přihláška obsahuje: 

  • separáty publikovaných prací přihlášených do soutěže
  • souhrn vlastních výsledků s příslušným komentářem v rozsahu do 8 běžných strojopisných stran
  • seznam publikací uchazeče 
  • životopis
  • doporučení a podpůrné dokumenty jsou vítány

Uchazeč podá souhrn vlastních výsledků, seznam publikací a životopis „na papíře“ jako dosud a k tomu tyto materiály dodá v elektronické verzi (formát Word). K tomu přidá elektronickou verzi separátů svých prací na vhodném nosiči. 

Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické (Novotného lávka 5, 11668 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty. Termín pro podání přihlášek je 15. června 2018

Vítěz získá finanční odměnu. 

Podmínky soutěže stanovuje Statut ceny, doplňující informace naleznete na internetových stránkách společnosti. 

Mgr. Radka Mrázková 27.04.2018 17:02

nahoru