| | | |


Detail události

České hlavičky 2018

13.7.2018

Společnost Česká hlava spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně soutěž České hlavičky, která je určena studentům středních škol na území České republiky. 

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích: 

  • MERKUR „Člověk a společnost“ – cena VŠE se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti. 
  • GENUS „Člověk a svět kolem něj“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd zlepšující nebo chránící životní prostředí.
  • INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“ – cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.
  • FUTURA „Řešení pro budoucnost“ – cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky (příp. teoretické fyziky), strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.
  • SANITAS „Život a zdraví člověka“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

 

  • Mimořádná cena společnosti Veolia „Ochrana životního prostředí“  cena se uděluje za práce, projekty a činnosti zabývající se ochranou či zlepšením životního prostředí a to na obecné i regionální úrovni.

V každé kategorii se uděluje jedna cena, ocenění je spojeno s finanční odměnou. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií. 

Podmínka účasti v soutěži je statut studenta denního studia střední školy na území České republiky v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky, nebo úspěšné ukončení studia v tomto období. 

Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálně tříčlenném složení, přihlašovat se mohou přímo sami. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace. 

Přihlášky se podávají výhradně v elektronické podobě, formulář je dostupný zde. K přihlášce se přikládá

  • abstrakt (stručný výtah) práce,
  • synopse (přehled, shrnutí) práce,
  • odborný posudek.

Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu hlavicky@ceskahlava.cz, nebo poštou na digitálním nosiči na adresu organizátora soutěže: Česká hlava PROJEKT z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10. Termín pro podání přihlášek byl posunut na 13. července 2018

Veškeré informace jsou dostupné na internetových stránkách soutěže. 

Mgr. Radka Mrázková 25.04.2018 12:35

nahoru