| | | |


Detail události

Soutěž Česká hlava 2018

13.7.2018

Společnost Česká hlava spolu s Nadačním fondem Česká hlava a Úřadem vlády České republiky vyhlašuje každoročně soutěž o njeprestižnější české ocenění na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání.

Česká hlava je jedno z nejprestižnějších vědeckých ocenění. Cílem je nejen ocenit špičkové vědce, ale zároveň popularizovat vědu, výzkum a vzdělávání u široké veřejnosti a pomáhat tak při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří. 

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích:

  1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru,
  2. Cena společnosti Kapsch, cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi,
  3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech,
  4. Cena Společnosti ČEZ, cena  Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd,
  5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd.

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout o udělení mimořádné ceny nebo o přesunutí nominace do jiné kategorie, jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích. 

Přihlášky s příslušnou dokumentací je nutné zaslat v elektronické podobě na e-mailovou adresu kontakt@ceskahlava.cz, případně na adresu Česká hlava PROJEKT z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00, Praha 10

Termín pro podání přihlášek ve všech kategoriích byl posunut na 13. července 2018. V případě zájmu podpořit nominaci jménem Masarykovy univerzity zašlete veškeré podklady k rukám Mgr. Radky Mrázkové do 6. července 2018.

Podmínky soutěže pro jednotlivé kategorie stanovuje Statut soutěže

Mgr. Radka Mrázková 25.04.2018 12:35

nahoru