| | | |


Detail události

Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo 2018

31.5.2018

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje každoročně soutěž o Státní cenu za literaturu a Státní cenu za překladatelské dílo. Státní ceny se udělují autorovi k ohodnocení původního literárního díla nebo překladu literárního díla z cizího jazyka do češtiny, vydaného v českém jazyce v roce 2018 nebo v roce předcházejícím. Státní cenu lze rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby nebo dosavadní činnosti autora v oblasti překladu literárních děl.

Součástí ocenění je finanční odměna.

Návrhy na udělení cen mohou podat fyzické nebo právnické osoby nejpozději do 31. května 2018. Návrh může být zaslán po e-mailu, nebo klasickou poštou na níže uvedenou adresu a musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora díla či autora překladu
  • charakteristiku osoby a díla, 
  • zdůvodnění návrhu.

 

Bližší informace:

Ministerstvo kultury ČR, Oddělení literatury a knihoven
Mgr. Radim Kopáč
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
T: +420 257 085 221, E: radim.kopac@mkcr.cz

Veškereé informace jsou dostupné na internetových stránkách  Ministerstva kultury. 

Mgr. Radka Mrázková 25.04.2018 09:03

nahoru