| | | |


Detail události

Cena IUS et SOCIETAS 2018

31.5.2018

Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta MU a Fakulta sociálních studií MU vyhlašují ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a veřejným ochráncem práv Cenu IUS et SOCIETAS (dále Cena).

V akademickém roce 2017/2018 bude Cena udělena za původní, dosud nezveřejněnou a do jiné soutěže nepřihlášenou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Práce musí obsahovat titulní stranu s následujícími údaji:

  • zvolené téma,
  • jméno a titul studenta,
  • jeho/její studijní program,
  • škola nebo pracoviště,
  • kontaktní údaje (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail),
  • čestné prohlášení opatřené vlastnoručním podpisem autora

Rozsah vlastní práce (bez titulní strany) je max. 30 stran, tedy 54 000 znaků včetně mezer. 

Ocenění je spojeno s finanční odměnou. 

Eseje musí být doručeny v elektronické verzi na adresu Jana.Kledusova@law.muni.cz a současně v písemné verzi na adresu Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení vnějších vztahů a marketingu, Veveří 70, 611 80 Brno do 31. května 2018.

Podrobnosti naleznete na internetových stránkách ceny. 

Mgr. Radka Mrázková 25.04.2018 08:46

nahoru