| | | |


Detail události

Cena CRYTUR 2018

15.5.2018

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, a tím podpořit jejich snahu aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Ceny pro výherce:

  1. místo 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce
  2. místo 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce
  3. místo 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech). Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Zájemci o účast v soutěži doručí do 15. května 2018 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami na adresu pořadatele soutěže MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov:

  • čestné prohlášení,
  • vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4,
  • výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě (odevzdání diplomové práce lze po dohodě prodloužit do 31. května 2018).

Formulář přihlášky a podrobná pravidla soutěže naleznete na internetových stránkách ocenění. 

Mgr. Radka Mrázková 25.04.2018 08:29

nahoru