| | | |


Detail události

Soutěž o stipendium Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky

30.4.2018

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.
Rada NÚJH nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. 

Tématické okruhy 
Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2018 téma Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Určila priority s tím, že zaměření prací bude řešit aktuální, konkrétní otázky současného společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském i světovém kontextu. Tématické okruhy jsou dostupné zde

Podmínky soutěže 
Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií). Studie musí vycházet z dosavadního stupně poznání zkoumané problematiky, včetně zhodnocení "strategické literatury" a musí překročit rámec již dosažených empirických nebo teoretických poznatků.

Přihláška žadatele musí obsahovat:

  • návrh zvoleného tématu
  • popis přístupu k jeho řešení
  • strukturu a rozsah studie
  • datum jejího odevzdání
  • relevantní osobní údaje, adresu bydliště a zaměstnavatele
  • seznam publikovaných prací
  • kopii poslední úspěšné studie nebo její části
  • požadovanou výši příspěvku (stipendia)


Přihlášky mohou žadatelé poslat poštou, nebo doručit osobně na adresu: 
Nadace "Nadání J., M. a Z. Hlávkových"
Národohospodářský ústav
Vodičkova 17, 110 00 Praha 1

Termín zaslání přihlášek je do 12. května 2018

Veškeré podrobnosti jsou dostupné na internetových stránkách  Nadace. 

Mgr. Radka Mrázková 02.03.2018 08:59

nahoru