| | | |


Detail události

Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2018

16.3.2018 - 6.4.2018

Společnost Solvay společně s francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii. Cílem soutěže je podpořit nejlepší doktorskou výzkumnou práci v oblasti chemie.  

Podmínky účasti: 

  • doktorská práce v oblasti chemie
  • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 20. červnu 2018) 
  • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2017 nebo 2018 
  • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost Solvay
  • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna a stipendium na stáž ve Francii. 

Důležité termíny: 

  • 16. března 2018 - koordinátor vybere dva nejlepší kandidáty a nahlásí jejich jména a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
  • 6. dubna 2018 - dva nejlepší kandidáti pošlou kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com 
  • 15. května 2018 - ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí v Olomouci
  • 20. června 2018 - slvnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn 

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady koordinátorovi za MU prof. RNDr. Milanu Potáčkovi, CSc., do 9. března 2018.

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku

Mgr. Radka Mrázková 13.02.2018 17:18

nahoru