| | | |


Detail události

Cena Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy 2018

16.3.2018 - 6.4.2018

Mgr. Karel Janeček a francouzské velvyslanectví v ČR vyhlašují každoročně soutěž o Cenu Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy. Cílem soutěže je podpořit nejlepší doktorské práce ve všech oborech společenských a humanitních věd. 

Podmínky účasti: 

  • doktorandský výzkum v některém z oborů společenských a humanitních věd
  • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 20. červnu 2018)
  • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2017 nebo 2018
  • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro Mgr. Karla Janečka
  • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v mezinárodním recenzovaném časopise 

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna a stipendium na stáž ve Francii. 

Důležité termíny: 

  • 16. března 2018 - koordinátor vybere nejlepšího z kandidátů a nahlásí jeho jméno a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
  • 6. dubna 2018 - nejlepší kandidát pošle kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com 
  • 23. dubna 2018 - ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí v Praze
  • 20. června 2018 - slvnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn 

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady koordinátorovi za MU prof. PhDr. Petrovi Kylouškovi, CSc., do 9. března 2018.

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku

Mgr. Radka Mrázková 13.02.2018 16:20

nahoru