| | | |


Detail události

Soutěž FameLab 2018

28.2.2018

British Council a ADETO z.s., pod záštitou předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc. pořádá mezinárodní soutěž Fame Lab v popularizaci vědy. Soutěžící mají tři minuty na to, aby vysvětlili vědecké téma, které si sami vyberou, a to bez použití projektoru. Povolené pomůcky jsou jen takové, které si soutěžící dokáže na jeviště sám přinést. 

Soutěžící musí být starší 21 let, být občanem ČR nebo v ČR musí studovat nebo pracovat, a to v oblasti medicíny, matematiky, přírodních nebo technických věd. 

Soutěžní vystoupení účastníků nesmí přesáhnout 3 minuty, musí být odborně správné, srozumitelné pro laické publikum a pokud možno i zábavné. Vítězem se stane ten, kdo je schopen vědu komunikovat zajímavě, srozumitelně a charizmaticky. 

Přihláška do soutěže je dostupná online. Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat na adresu famelabcz@gmail.com nejpozději do 28. února 2018.

Veškeré informace jsou dostupné na internetových stránkách soutěže. 

Mgr. Radka Mrázková 06.02.2018 13:08

nahoru