| | | |


Detail události

Emerald/HETL Education Outstanding Doctoral Research Award 2018

1.3.2018

Společnosti Emerald Group Publishing a International Higher Education Teaching and Learning Association (HETL) vyhlašují soutěž o vynikající doktorský výzkumný projekt v oblasti vzdělávání. Konkrétní tematické okruhy jsou uvedeny zde

Přihlašovat se může každý, kdo dokončil či dokončí svůj doktorát mezi 1. říjnem 2014 a 1. březnem 2018. Hodnotí se mj. význam pro teorii a praxi, originálnost, inovativnost a potenciální dopady, vhodnost, aplikace a přesnost metodiky, kvalita shromažďování a analýzy dat. 

Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím online formuláře, přikládá se průvodní dopis, shrnutí doktorského projektu a doporučení školitele. Přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 1. března 2018

Veškeré informace naleznete na stránkách soutěže

Mgr. Radka Mrázková 14.12.2017 15:09

nahoru