| | | |


Detail události

Cena rektora Masarykovy univerzity - soutěž v roce 2018

2.1.2018 - 16.2.2018

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v roce 2018 v následujících kategoriích: 

  • Cena za významný tvůrčí počin,
  • Cena za významný umělecký počin,
  • Cena za významný sportovní výkon,
  • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
  • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let,
  • Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu,
  • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
  • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
  • Cena za vynikající disertační práci,
  • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti.

Soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy bude vyhlášena dle vlastního harmonogramu.

Návrhy: Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity. V každé kategorii mohou vedoucí součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění. Návrhy na  ocenění jsou vypracované v příslušném formuláři, včetně požadovaných příloh. Viz také podrobné informace k soutěži. Návrhy jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru pro akademické záležitosti RMU. 

Termín podání návrhů: do 16. února 2018

Mgr. Radka Mrázková 20.11.2017 08:25

nahoru