| | | |


Detail události

Soutěž Pro vodu 2018

31.1.2018

Nadace Partnerství vyhlašuje každoročně soutěž projektů zaměřených na odpovědné hospodaření s vodou. Projekty by se měly zabývat:

  • prevencí povodní a sucha (zadržováním vody v krajině, zvýšením hladiny podzemních vod, revitalizací vodních toků, podporou zelené infrastruktury apod.),
  • šetrným hospodařením s vodou v obcích (zasakováním dešťové vody nebo jejím využitím; přírodě blízkým čištěním odpadní vody apod.),
  • odpovědným hospodařením s vodou v zemědělství a při průmyslové výrobě,
  • úsporami pitné vody a využitím šedé vody v budovách.

Účastníci soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit lidé od 18 do 30 let. Účastnit se mohou jak jednotlivci, tak týmy složené z maximálně šesti členů.

Přihlášení 

Můžete si vybrat situaci k řešení z navrhovaného seznamu nebo zpracovat vlastní nápad, který bude mít inovativní a inspirativní přínos pro odpovědné hospodaření s vodou.

Přihláškou do soutěže se rozumí odevzdání vypracovaného projektu do elektronického formuláře nejpozději do 31. ledna 2018.

Autoři tří nejlepších projektů získají finanční odměnu.

Podrobné informace o soutěži a podmínákách účasti jsou dostupné na internetových stránkách soutěže

Mgr. Radka Mrázková 01.11.2017 10:12

nahoru