| | | |


Uznávání zahraničních hodností

Pokud se zemí, kde byla akademická hodnost docenta či profesora získána, neexistuje bilaterální dohoda, která by explicitně uznala rovnocennost těchto akademických hodností, nelze je uznat za rovnocenné s českými, protože neexistuje právní nástroj, který by takové uznání umožnil (proces nostrifikace lze vužít výhradně pro uznávání vzdělání získaného absolvováním vzdělávacího programu).

Osoby se zahraniční akademickou hodností mohou být obsazeny do pracovní pozice docenta či profesora na MU, v takových případech je však třeba dbát omezení daných zákonem o vysokých školách.

Podrobné informace k této problematice, uzavřeným bilaterálním dohodám a souvisejícím možnostem a omezením obsazení pracovních pozic docentů a profesorů na MU osobami bez příslušné akademické hodnosti naleznete zde

V případě potřeby se také můžete obrátit na Mgr. Terezu Dvořákovou.

 


nahoru